Dane rejestrowe firm

Michał Karpiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZĄB MĄDROŚCI Michał Karpiński
ul. Środkowa 1, 03-430 Warszawa
NIP: 9521993758
REGON: 363312161
Adres e-mail: szkolenia@dentalday.pl

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Minister Przedsiębiorczości i Technologii
 
ARS DENTAL Sp. z o.o.
ul. Bychowska 51, 04-536 Warszawa
NIP: 5270021121
REGON: 010408727
Adres e-mail: szkolenia@arsdental.pl

Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110153, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 złotych.

Reklamacje

Adres do składania reklamacji w związku z realizacją Umowy, której przedmiotem jest Szkolenie, jak również w związku z korzystaniem z usługi nieodpłatnej świadczonej drogą elektroniczną: „Zapisz się na listę rezerwową”:

a) gdy organizatorem jest Michał Karpiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZĄB MĄDROŚCI Michał Karpiński: reklamacje@dentalday.pl

b) gdy organizatorem jest ARS DENTAL Sp. z o.o.: reklamacje@arsdental.pl

Adres do składania reklamacji w związku ze świadczeniem usług nieodpłatnych drogą elektroniczną, innych niż „Zapisz się na listę rezerwową”: reklamacje@dentalday.pl