Data szkolenia: 20.10.2018 r. 10:00-18:15
Cena: 695 zł standardowa 695 zł dla prenumeratów "Magazynu Stomatologicznego"
Lokalizacja: Warszawa ul. Aleja Poniatowskiego 1
Wykładowcy: Nicola M Grande
Nuno Pinto
Wolne miejsca: 0/100
Punkty edukacyjne: 7
Program szkolenia
Część teoretyczna
7 godziny

10:00-11:30
RECYPROKACJA - PRAWDZIWA REWOLUCJA W ENDODONCJI - OD NAUKI DO PRAKTYKI (CZĘŚĆ I)
Dr Nicola M Grande | Dr Nuno Pinto

 

11:30-11:45
przerwa
 

11:45-13:15
RECYPROKACJA - PRAWDZIWA REWOLUCJA W ENDODONCJI - OD NAUKI DO PRAKTYKI (CZĘŚĆ II)
Dr Nicola M Grande | Dr Nuno Pinto

Wprowadzenie w ostatnich latach nowych, mechanicznych metod preparacji kanałów korzeniowych zupełnie zmieniło dotychczasowy sposób ich kształtowania i oczyszczania. Narzędzia obrotowe NiTi wywarły ogromny, pozytywny wpływ na współczesną endodoncję. Oprócz oczywistych zalet, posiadają one jednak istotną wadę w stosunku do pilników stalowych – dużo większe ryzyko złamania narzędzia.

Pojawienie się na rynku systemów wykorzystujących ruch recyprokalny znacząco ograniczyło ten problem. Wszystko dzięki zupełnie innej kinetyce pracy, stosowanej podczas poszerzania kanału korzeniowego. Technologia ta redukuje nacisk wywierany na narzędzie, a poprzez zmniejszenie tzw.  stresu pilnika, wydłuża jego żywotność. Takie właściwości systemów recyprokalnych pozwalają na stosowanie techniki „balance force” w większości przypadków klinicznych. Pilniki można wykorzystać równocześnie jako narzędzia do glide path-u oraz do właściwego kształtowania kanału. Stosowanie systemów jedno-pilnikowych, bez oddzielnego etapu przygotowania ścieżki „glide path”, umożliwia również optymalizację procesu opracowania i dezynfekcji kanału korzeniowego. Systemy recyprokalne skutecznie usuwają ogromne ilości bakterii w środkowej oraz koronowej części kanału bez nadmiernego przepychania tych mikroorganizmów w kierunku wierzchołka.

W trakcie wykładu, zostaną omówione podstawy koncepcji ruchu recyproklanego – w aspekcie typowo praktycznym – co pozwoli na wdrożenie tej techniki w każdej praktyce stomatologicznej. Krok po kroku zostanie przedstawiona sekwencja pracy, która w prosty, przewidywalny i powtarzalny sposób pozwala radzić sobie z podstawowymi przypadkami klinicznymi. Wszystko oczywiście poparte najnowszymi badaniami i aktualną wiedzą dotyczącą tego rozwiązania.

Następnie zostaną omówione również bardziej złożone przypadki, których leczenie wymaga zaawansowanego sprzętu, materiałów oraz technik pracy. Podczas tej części poruszone zostaną takie zagadnienia jak: stosowanie CBCT, wykorzystanie mikroskopu, zastosowanie ultradźwięków oraz wszystkich pozostałych nowości sprzętowych wpływających na powodzenie leczenia endodontycznego.

Zostaną zaprezentowane przekrojowe przypadki kliniczne, na podstawie których omówione będą optymalne techniki pracy oraz wskazówki kliniczne, pokazujące jak w przewidywalny sposób radzić sobie z tego typu sytuacjami. Szczególny nacisk, zarówno w przypadku tematów dotyczących leczenia pierwotnego jak i wtórnego, zostanie położony na tworzenie i utrzymywanie odpowiedniego glide path-u oraz na utrzymanie drożności samego wierzchołka (przede wszystkimw przypadkach z trudną anatomią i zobliturowanymi kanałami). Ta faza leczenia jest często najtrudniejsza, bardzo czasochłonna oraz wymaga określonych umiejętności i odpowiednio dużego doświadczenia, aby zakończyć ją sukcesem. Ostatnim zagadnieniem poruszanym na wykładzie będą techniki przewidywalnej, bezpiecznej i efektywnej preparacji najtrudniejszych anatomii korzeniowych, wraz z przedstawieniem konkretnego instrumentarium, optymalnego dla każdej omawianej sytuacji klinicznej.
 

13:15-14:15
LUNCH

 

14:15-15:45
OBTURACJA W PRAKTYCE - RÓŻNE SPOSOBY NA OSIĄGNIĘCIE SZCZELNOŚCI W SYSTEMIE KANAŁÓW KORZENIOWYCH
Dr Mariusz Pietrzak

Obturacja jest jednym z czterech głównych aspektów leczenia kanałowego. Wybór uszczelniacza oraz dobór odpowiedniej techniki wypełnienia jest kluczowym czynnikiem wpływającym na długoterminowy sukces. Czy trójwymiarowe wypełnienie systemu kanałów korzeniowych to mit? Sposób obturacji  jest zdeterminowany przez konkretny przypadek kliniczny dlatego też przedstawię konkretne przypadki z codziennej praktyki potwierdzające zasadę świadomego wyboru metody obturacji. Podczas wykładu poruszone zostaną różne właściwości uszczelniaczy odnoszące się do konkretnych sytuacji z życia endodonty. Podczas wykładu skupię się także na obiektywnej i rzetelnej ocenie każdej procedury a mianowicie przedstawione zostaną wady i zalety każdej z metod tak abyś sam wybrał najlepszą metodę dla swoich pacjentów.
 

15:45-16:00
przerwa
 

16:00-17:30
REENDO - PRZEWIDYWALNE ROZWIĄZANIA DLA LEKARZY OGÓLNIE PRAKTYKUJĄCYCH
dr Grzegorz Witkowski

Głównym tematem wykładu będzie to jak w przewidywalny i powtarzalny sposób, zgodnie z procedurami, postępować aby wynik leczenia zakończył się sukcesem. Omówione zostaną takie zagadnienia jak: pokonywanie przeszkód w kanałach, tworzenie prawidłowego dostępu, poszukiwanie kanałów korzeniowych oraz usuwanie złamanych narzędzi. Ostatnim poruszanym zagadnieniem będzie omówienie różnych form odbudowy po leczeniu endodontycznym w aspekcie biomechaniki.
 

17:45-18:15
PYTANIA OD PUBLICZNOŚCI

Część praktyczna

Zapewniamy
Obiad i przerwy kawowe
Wszyscy uczestnicy otrzymują faktury Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy
Wykładowcy
Nicola M Grande
Nicola M Grande
DDS, PhD

Nicola M Grande swoją karierę naukową rozpoczął od pełnienia funkcji adiunkta w Zakładzie Endodoncji na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca w Rzymie (2002-2008). Od 2009 do 2012 roku pracował jako badacz w Zakładzie Endodoncji Uniwersytetu Rzymskiego “La Sapienza”. W 2013 r. został asystentem w Zakładzie Endodoncji na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca. Jego główne naukowe obszary zainteresowań to niklowo-tytanowe narzędzia maszynowe, badanie anatomii oraz preparacja anatomii endodontycznej przy pomocy technik mikrotomografii oraz odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym przy pomocy nowych metod zachowawczych. Jest autorem wielu prac naukowych opublikowanych w międzynarodowych, recenzowanych czasopismach. Nicola Grande jest również współautorem kilku książek dotyczących szeroko pojętego tematu leczenia endodontycznego. Jest członkiem rad naukowych wielu międzynarodowych czasopism recenzowanych. Od lat prowadzi wykłady zarówno w kraju jak i za granicą dotyczące takich tematów jak endodoncja, mikrochirurgia czy stomatologia odtwórcza. Na co dzień pracuje w prywatnym gabinecie w Rzymie, gdzie wykonuje zabiegi wyłącznie z zakresu endodoncji i mikrochirurgii.

Nuno Pinto
Nuno Pinto
DDS, MSc

Urodził się w Lizbonie na terenie Portugalii w 1975 roku. W 2001 roku ukończył studia stomatologiczne na uniwersytecie ISCSEM. Następnie, chcąc pogłębiać swoją wiedzę, zdecydował się na studia podyplomowe ze specjalizacją w endodoncji na Międzynarodowym Uniwersytecie Katalońskim (2002). Na tej uczelni w 2004 roku uzyskał również tytuł Master of Endodontics. Następnie przez kilka lat na tej uczelni pracował również jako wykładowca. Od 2001 roku odpowiada za leczenie endodontyczne w jednej z najbardziej znanych klinik stomatologicznych na świecie – Malo Clinic w Lizbonie. Nuno Pinto jest również doświadczonym i uznanym wykładowcą, od wielu lat prowadzący wykłady i warsztaty na terenie całego świata dotyczące leczenia endodontycznego.

Lokalizacja szkolenia

PGE Narodowy
ul. Aleja Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa

Zapisz się na listę rezerwową
(Organizator: ZĄB MĄDROŚCI Michał Karpiński)
Podaj dane do faktury
Wariant cenowy:
Kod rabatowy:
Posiłek:
Podsumowanie:695
* Pola obowiązkowe
Poleć szkolenie znajomemu