Data konferencji: 16.11.2019 r. 9:00
17.11.2019 r. 17:00
Cena: 2625 zł standardowa
Lokalizacja: Warszawa ul. 17 Stycznia 24
Wykładowcy: Adrianna Adamek-Mrozowska
Krzysztof Gończowski
Mario Zuolo
Ghassan Yared
Mariusz Pietrzak
Grzegorz Witkowski
Wolne miejsca: 2/10
Punkty edukacyjne: 15
Program konferencji

PLAN KONGRESU ZNAJDZIESZ NA:

www.kongresvdw.pl

Wykładowcy
Adrianna Adamek-Mrozowska
Adrianna Adamek-Mrozowska
dr n. medycznych

Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Łodzi w 2004 r. Od początku drogi zawodowej związana z endodoncją. W 2010 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii zachowawczej i endodoncji, a obecnie jest w trakcie drugiego szkolenia specjalizacyjnego z zakresu periodontologii. W 2013 roku uzyskała z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych. Od 2006 roku rozwija umiejętności dydaktyczne, prowadząc zajęcia kliniczne i przedkliniczne z zakresu endodoncji dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie zajmuje stanowisko asystenta w Zakładzie Endodoncji Katedry Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji. Od 2013 roku jest również opiekunem szkolenia specjalizacyjnego osób odbywających specjalizację w Poradni Endodoncji Instytutu Stomatologii w Łodzi. Od 2007 roku prowadzi regularną działalność szkoleniową w kraju i za granicą współpracując z wieloma firmami. Od 2019 r. certyfikowany trener firmy VDW. Jest twórcą prezentacji i konspektów w języku polskim i angielskim oraz autorem i współautorem prac naukowych, zarówno przeglądowych, jak i badawczych. Członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, European Society of Endodontology i Polskiego Towarzystwa Periodontologii. Stale poszerza wiedzę i rozwija umiejętności uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach zarówno w kraju, jak i za granicą.

Krzysztof Gończowski
Krzysztof Gończowski
dr n. medycznych

Dr Krzysztof Gończowski ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (2000r). W latach 2001-2007 pracował jako asystent i wykładowca w Instytucie Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Pracownia Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji). Od 2001 prowadzi własną specjalistyczną praktykę lekarską w Krakowie. Dr Gończowski posiada Polskie (nr PWZ: 2658170) oraz Norweskie (nr HPR: 10037928) prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa i pracuje zarówno w Polsce, jak i w Norwegii. W 2005 roku otrzymał stopień doktora nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w 2007 tytuł specjalisty Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji. Dwukrotnie przebywał na stypendiach naukowych w Niemczech: Uniwersytet w Kolonii oraz Uniwersytet w Monachium. Od 2005 roku prowadzi wykłady oraz szkolenia praktyczne dla lekarzy dentystów w Polsce i na świecie (wykładał w ponad 35 krajach w Europie, Ameryce Północnej, Azji i Afryce) z zakresu endodoncji, komfortowych i efektywnych znieczuleń miejscowych, sedacji w stomatologii oraz turystyki stomatologicznej. Dr Gończowski jest członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych: ESE (European Society of Endodontology), ERC (European Resuscitation Council), SAAD (Society for the Advancement of Anaesthesia in Dentistry). Opublikował ponad 45 prac naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach stomatologicznych. Otrzymał wiele nagród za badania naukowe, między innymi czterokrotnie CED Travel Stipend (IADR) oraz Espertise Talent Award Europe for Young Scientists. W 2010 roku zaprojektował system mikroinstrumentów przeznaczonych do usuwania złamanych fragmentów narzędzi endodontycznych z kanałów korzeniowych – Endo Removal System® (Cerkamed).

Mario Zuolo
Mario Zuolo
profesor

W 1981 roku ukończył studnia stomatologiczne na Uniwersytecie w São Paulo. Uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie endodoncji na APCD. Odbył kurs dotyczący leczenia kanałówego na UHSC w San Antonio (Texas) – USA. W latach 1990-1991 pełnił funkcję nauczyciela endodoncji na Uniwersytecie w Iowa. Uzyskał tytuł magistra w dziedzinie biologii molekularnej na UNIFESP/EPM. Posiada tytuł PhD w zakresie endodoncji nadany przez FOP/UNICAMP. Pełni funkcję profesora endodoncji na FOA, São Paulo Dental Association (APCD). W 2017 roku wydał książkę: “Reintervention in Endodontics”, (wydawnictwo Quintessence). Od wielu lat prowadzi również swoją prywatną praktykę stomatologiczną, koncentrującą się wyłącznie na endodoncji, w São Paulo (Brazylia).

Ghassan Yared
Ghassan Yared
profesor

Profesor Ghassan Yared jest lekarzem stomatologiem, specjalizującym się w dziedzinie endodoncji, prowadzącym swoją prywatną praktykę w Ontario (Kanada). Swoją wiedzę, w zakresie leczenia endodontycznego, nabył podczas studiów na Uniwersytecie w Paryży (Francja) oraz Uniwersytecie Libańskim (Liban), gdzie uzyskał tytuł magistra. Od początku swojej drogi zawodowej profesor Yared był bardzo mocno
zaangażowany w działalność dydaktyczną. Pełnił m. in. funkcję szefa zakładu endodoncji na Uniwersytecie w Libanie. W 1999 roku rozpoczął pracę na Uniwersytecie w Toronto (Kanada), gdzie pełnił funkcję profesora nadzwyczajnego oraz zarazem kierownika studiów z zakresu endodoncji. Profesor Yared przez 4 lata z rzędu uzyskiwał tytuł “Best Techer of the Year”. Otrzymał również wyróżnienie "Master Bruce Howard Award for
Excellence in Teaching" – najwyższą nagrodę za osiągnięcia dydaktyczne, nadawaną przez Uniwersytet w Toronto. Profesor Yared przez wiele lat nadzorował projekty badawcze prowadzone przez absolwentów Uniwersytetu w Toronto. Opublikował wiele artykułów naukowych, w najlepszych i najbardziej prestiżowych czasopismach endodontycznych. Przeprowadził również niezliczoną ilość wykładów i kursów praktycznych na całym świecie. Profesor Yared jest również recenzentem w takich czasopismach naukowych jak “International Endodontic Journal”, “the Journal of Endodontics” czy “Endodontic Topics”. Gdzie jego rolą jest opiniowanie artykułów w zakresie szeroko pojętej endodoncji i chirurgii stomatologicznej.

Mariusz Pietrzak
Mariusz Pietrzak
dr n. medycznych

Absolwent Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z 2005 r. Od tego też roku rozpoczął pracę na swojej macierzystej uczelni (2007 – 2011). W 2015 r. obronił pracę doktorską. Zajmuje się głównie endodoncją, stomatologią estetyczną oraz protetyką. W latach 2011-2014 był konsultantem firmy Dentsply. Od 2015 r. był związany z firmą Kerr Endodontics. Obecnie pełni rolę konsultanta medycznego firmy VDW. Należy do Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz European Society of Endodontology. Jest członkiem Dental Master Group, która zajmuje się szkoleniami podyplomowymi z zakresu endodoncji, protetyki oraz odbudowy bezpośredniej. Stale pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w licznych konferencjach i zaawansowanych szkoleniach w kraju i za granicą, głównie we Włoszech i Szwajcarii. Jest autorem oraz współautorem prac naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych. Od 2011 roku prowadzi wykłady, specjalistyczne szkolenia z zakresu endodoncji, endodoncji mikroskopowej oraz ergonomii pracy na terenie całego kraju.

Grzegorz Witkowski
Grzegorz Witkowski
lekarz stomatolog

Wykładowca z wieloletnim stażem, rozpoznawany w kraju, jak i za granicą. Autor licznych artykułów, które zostały opublikowane w prasie specjalistycznej z zakresu endodoncji, technologii CAD/CAM i zastosowania mikroskopucodziennej praktyce stomatologicznej. Od 2004 roku prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną w Olsztynie. W 2015 założył grupę wykładową Dental Masters Group, której wykładowcy prowadzą szkoleniazakresu endodoncji, odbudów estetycznych i CAD/ CAM. Jest absolwentem Akademii MedycznejWarszawie oraz członkiem: ESE, PTE i PASE.  W życiu prywatnym mąż, ojciectriathlonista amator.

Lokalizacja konferencji

Airport Hotel Okęcie
ul. 17 Stycznia 24, 02-148 Warszawa

Zapisz się
(Organizator: ZĄB MĄDROŚCI Michał Karpiński)
Podaj dane do faktury
Wariant cenowy:
Kod rabatowy:
Posiłek:
Podsumowanie:2625
* Pola obowiązkowe