Data szkolenia: 11.04.2019 r. 10:00-17:00
Cena: 550 zł standardowa 550 zł dla prenumeratów "Magazynu Stomatologicznego"
Lokalizacja: Kraków ul. Galicyjska 9
Wykładowcy: M. Krupiński, J. Chodorowska
A. Maj, P. Okoński
Wolne miejsca: 0/150
Punkty edukacyjne: 6
Program szkolenia
Część teoretyczna

10:15 - 11:45 - „Licówki ceramiczne - jak, kiedy i dlaczego?”

Wykładowca: lek. dent. Marcin Krupiński

Podczas wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • wskazania do zastosowania i wykonania prac minimalnie inwazyjnych
 • podstawy projektowania uśmiechu
 • procedura szlifowania pod licówki ceramiczne
 • technika pobierania wycisków - krok po kroku
 • zastosowanie najnowszych technologii - jak za ich pomocą ułatwić sobie codzienną pracę
 • technika wykonania licówek czasowych
 • cementowanie adhezyjne prac pełnoceramicznych

11:45 - 13:00 - „Bezpośrednie licówki kompozytowe - jak, kiedy i dlaczego?”

Wykładowca: lek. dent. Joanna Chodorowska

Podczas wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • w jakich przypadkach warto je wykonywać
 • czym kierować się przy wyborze kompozytu
 • jak trwałe jest to rozwiązanie
 • trudności jakie mogą się pojawić
 • koncepcja planowania, projektowania i wykonywania - zarówno pojedynczej bezpośredniej licówki  kompozytowej jak i pełnej metamorfozy uśmiechu - na jednej wizycie

13:00 - 13:45 - przerwa na lunch

13:45 - 15:15 - „Licówki kompozytowe wykonywane metodą pośrednią z kompozytu laboratoryjnego - jak, kiedy i dlaczego?”

Wykładowca: lek. dent. Aleksander Maj

Podczas wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • duże wskazania i praktycznie brak przeciwskazań do ich wykonania
 • kiedy skorzystać z pomocy technika a kiedy wykonać to "z ręki"
 • przewaga kompozytu laboratoryjnego
 • jak poprawnie i trwale zacementować taką licówkę
 • jak takie licówki wyglądają po latach

15:15 - 16:30 - „Estetyka czy funkcja? - licówki w kontekście okluzji statycznej i dynamicznej”

Wykładowca: dr n. med. Piotr Okoński

Podczas wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • czy to dobrze, że obserwujemy „modę” na licówki wśród naszych pacjentów
 • czy licówki  to uzupełnienie tylko „kosmetyczne"?
 • czy licówki mogą zapewnić prawidłową funkcję układu stomatognatycznego
 • co trzeba wiedzieć o okluzji pacjenta aby bezpiecznie wykonać licówki

16:30 - 17:00 - panel dyskusyjny

Zapewniamy
Obiad i przerwy kawowe
Wszyscy uczestnicy otrzymują faktury Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy
Wykładowcy
M. Krupiński, J. Chodorowska
M. Krupiński, J. Chodorowska
lek. dent., lek. dent.

lek. dent. Marcin Krupiński

Specjalizuje się w nowoczesnym leczeniu endodontycznym oraz estetycznej odbudowie zębów z wykorzystaniem licówek i nakładów. Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, W latach 2011-2014 Asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją. Autor publikacji oraz prezentacji i warsztatów dla lekarzy stomatologów z zakresu endodoncji oraz stomatologii odtwórczej. Laureat Nagrody Młodych Pracowników Nauki 2011 za przeprowadzone autorskie badanie kliniczne. Certyfikowany wykładowca międzynarodowej grupy Style Italiano.

lek. dent. Joanna Chodorowska

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (ukończony w 2006 roku).  Specjalizuje się w stomatologii zachowawczej z naciskiem na minimalną inwazyjność, jak i protetyce addycyjnej. Ma wieloletnie praktyczne doświadczenie zdobywane w czołowych warszawskich klinikach stomatologicznych. Obecnie prowadzi prywatną praktykę, gdzie jako pierwsza w Polsce rozpoczęła leczenie pacjentów z zaburzeniami okluzyjno - posturalnymi wg podejścia EFP, którego twórcą jest prof. Camillo D’Arcanego. Uczestniczka wielu szkoleń i kongresów krajowych jaki i międzynarodowych.

A. Maj, P. Okoński
A. Maj, P. Okoński
lek. dent., dr n. med.

lek. dent. Aleksander Maj

Ukończył Śląską Akademię Medyczną w 2000 roku. Od samego początku związany ze specjalistycznym centrum Medycznym Reden MAYO-DENT, którego w roku 2012 stał się współwłaścicielem. Wieloletnie zaangażowanie w endodoncję i klasyczną protetykę, odbyte pełne programy szkoleniowe z dziedzin periodontologii i implantologii pozwoliły wykrystalizować obecne dziedziny fascynacji: protetykę małoinwazyjną (adhezyjną), implantoprotetykę oraz ortodoncję. Autor wielu publikacji w czasopismach stomatologicznych. Dobra znajomość języka angielskiego i francuskiego ułatwia porozumiewanie się na międzynarodowych kongresach i zagranicznych szkoleniach. Od 2008 roku prowadzi wykłady, szkolenia i warsztaty z zakresu protetyki. W swoim dorobku ma liczne wystąpienia na zjazdach, szkoleniach i konferencjach. Współzałożyciel forum www.dentopraktyk.pl oraz współtwórca Akademii Kompozytu. W latach 2016/2017 wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na Katedrze Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją gdzie prowadził zajęcia kliniczne, przedkliniczne oraz wykłady dla studentów 4 i 5 roku studiów. Obecnie prowadzi badania naukowe porównujące właściwości biomechaniczne materiałów kompozytowych używanych w stomatologii. Interesuje się fotografią, kolarstwem górskim i kitesurfingiem.

dr n. med. Piotr Okoński

Absolwent Oddziału Stomatologii Warszawskiej Akademii Medycznej. W 1995 roku rozpoczął pracę w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. W roku 2001 uzyskał specjalizację ze stomatologii ogólnej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki stomatologicznej oraz implantologii, które ukazały się drukiem w fachowych periodykach krajowych i zagranicznych. Autor wielu prezentacji naukowych i wykładów dotyczących stosowania materiałów ceramicznych, wszczepów śródkostnych oraz konwencjonalnych metod klinicznych w protetyce stomatologicznej, wygłaszanych na krajowych i międzynarodowych kongresach stomatologicznych. W latach 1998 – 1999 w ramach programu Tempus, uczestniczył w kursach implantologicznych w Szwecji i Belgii, dotyczących zastosowania śródkostnych wszczepów stomatologicznych w leczeniu protetycznym. W roku 2005 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy pt. „Ocena wyników leczenia bezzębnej żuchwy z zastosowaniem protez całkowitych typu overdenture wspartych o wszczepy śródkostne.” Praca ta uzyskała wyróżnienie. W 2006 roku otrzymał nagrodę naukową trzeciego stopnia Rektora Akademii Medycznej w Warszawie. Również w 2006 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie Protetyki Stomatologicznej. W roku 2008 jako „invited speaker” wygłosił referat na międzynarodowym Kongresie Implantologicznym EAO w Warszawie na temat opieki poleczniczej w grupie pacjentów leczonych z zastosowaniem wszczepów śródkostnych. Kilkukrotnie był wyróżniany nagrodą dydaktyczną Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi liczne szkolenia oraz wykłady zakresu protetyki stomatologicznej, dotyczące preparacji zębów pod licówki i korony ceramiczne, okluzji oraz  implantologii.

Lokalizacja szkolenia

KRAKDENT 2019 Kraków
ul. Galicyjska 9, 31-000 Kraków

Zapisz się na listę rezerwową
(Organizator: ZĄB MĄDROŚCI Michał Karpiński)
Podaj dane do faktury
Wariant cenowy:
Kod rabatowy:
Posiłek:
Podsumowanie:550
* Pola obowiązkowe
Poleć szkolenie znajomemu