Data szkolenia: 18.11.2018 r. 10:00-18:00
Cena: 1200 zł standardowa 1100 zł dla prenumeratów "Magazynu Stomatologicznego"
Lokalizacja: Gdańsk ul. Trakt Św. Wojciecha 149
Wykładowca: Elżbieta Wojtyńska
Wolne miejsca: 13/14
Punkty edukacyjne: 7
Program szkolenia
Część teoretyczna
3 godziny
 • rehabilitacja protetyczna - jak osiągnąć sukces terapeutyczny
  • diagnoza, plan leczenia, przebieg rehabilitacji interdyscyplinarnej
 • diagnoza:
  • wywiad medyczny i stomatologiczny
  • badanie zewnątrzustne (badanie URNŻ, analiza estetyczna twarzy w odniesieniu do linii referencyjnych, analiza zębowo-wargowa)
  • badanie wewnątrzustne (ocena braków zębowych, analiza warunków okluzyjnych, ocena tkanek i struktur układu stomatognatycznego w aspekcie ortodontycznym, periodontologicznym, chirurgicznym, endodontycznym, zachowawczym i estetycznym)
  • badania dodatkowe (radiologiczne)
  • modele diagnostyczne
 • plan leczenia:
  • ocena interdyscyplinarna
  • planowanie leczenia (rodzaje uzupełnień, wskazania, przeciwskazania, ograniczenia terapeutyczne, stosowane materiały)
  • komunikacja z pacjentem (życzenia,  oczekiwania, profil emocjonalny pacjenta)
  • diagnostyczne środki pomocnicze (wax-up,  mock-up, komputerowa wizualizacja)
  • przebieg leczenia (omówienie możliwych planów leczenia - wady, zalety, stopień ryzyka, możliwe powikłania, kosztorys, plan  i przebieg wizyt)
 • przygotowanie do leczenia protetycznego
Część praktyczna
4 godziny
 • badanie pacjenta:
  • algorytm postępowania, karta badania pacjenta (jak zebrać ważne informacje i uporządkować dane - mapy myśli)
  • karta badania pacjenta i protokół estetyczny (praca z pacjentem, analiza zdjęć, modeli diagnostycznych oraz dokumentacji radiologicznej)
  • wspólne opracowanie mapy myśli na podstawie uzyskanych informacji - zabawa czy narzędzie pomocne w diagnostyce?
 • planowanie leczenia interdyscyplinarnego:
  • przypadki kliniczne (opis badania, modele diagnostyczne, dokumentacja radiologiczna) - wspólna analiza danych, omówienie planu leczenia interdyscyplinarnego, wskazań bądź przeciwskazań do poszczególnych uzupełnień protetycznych oraz możliwych powikłań (3 przypadki o różnym poziomie trudności)
  • opisy przypadków (quiz diagnostyczny) - indywidualne zaplanowanie, przez każdego z kursantów możliwych rozwiązań terapeutycznych na przykładzie 2 przypadków klinicznych - dyskusja, burza mózgów (wady i zalety poszczególnych rozwiązań), wybór optymalnego planu leczenia
  • diagnostyczne środki pomocnicze – wizualizacja planu leczenia, wax-up a pośredni mock-up (praca na fantomach, z wykorzystaniem indeksu silikonowego oraz szyny formowanej wgłębnie)
Zapewniamy
Indywidualne, w pełni wyposażone, stanowisko pracy (mikrosilnik, kątnica, głowa fantomowa, zestaw modeli diagnostycznych) Małą, kameralną grupę (max. 14 osób) umożliwiającą bezpośredni kontakt z wykładowcą Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych
Obiad i przerwy kawowe Wszyscy uczestnicy otrzymują faktury Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy
Wykładowca
Elżbieta Wojtyńska
Elżbieta Wojtyńska
lekarz stomatolog

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistka protetyki stomatologicznej. Od wielu lat związana z Katedrą Protetyki Stomatologicznej, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami. Kilkakrotnie wyróżniana nagrodą dydaktyczną Rektora WUM. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu protetyki stomatologicznej i implantologii. Nieustająco pogłębia swoja wiedzę uczestnicząc w licznych sympozjach i konferencjach naukowych, także jako autor prezentowanych prac. Szczególne zainteresowania tematyką rehabilitacji protetycznej oraz interdyscyplinarnym leczeniem pacjentów młodocianych z zaburzeniami rozwojowymi części twarzowej czaszki. Prywatnie pasjonatka biegów długodystansowych i kolarstwa szosowego.

Lokalizacja szkolenia

Hotel ZATOKA
ul. Trakt Św. Wojciecha 149, 80–017 Gdańsk

Zapisz się na szkolenie
(Organizator: ZĄB MĄDROŚCI Michał Karpiński)
Podaj dane do faktury
Wariant cenowy:
Kod rabatowy:
Podsumowanie:1200
* Pola obowiązkowe
Poleć szkolenie znajomemu