Data szkolenia: 07.06.2019 r. 10:00-18:30
Cena: 1850 zł standardowa 1750 zł dla prenumeratów "Magazynu Stomatologicznego"
Lokalizacja: Kraków ul. Lwowska 1
Wykładowca: Piotr Okoński
Wolne miejsca: 14/14
Punkty edukacyjne: 8
Program szkolenia
Część teoretyczna
4 godziny
 • podstawowe pojęcia dotyczące zagadnień okluzyjnych
 • budowa i funkcja stawu skroniowo–żuchwowego – najważniejsze informacje potrzebne w codziennej praktyce
 • relacja centralna, różne teorie – jeden cel
 • czym relacja centralna różni się od zwarcia centralnego?
 • czy wykres łuku gotyckiego i diagram Posselta może pomóc w rozumieniu problemów okluzyjnych?
 • jak prawidłowo określić relację centralną i wysokość zwarcia?
 • jak analizować okluzję u leczonego pacjenta?
 • jaka jest różnica między okluzją statyczną i dynamiczną?
 • okluzja podwójnie zabezpieczona – standard praktyki klinicznej
 • prowadzenie tylne i przednie żuchwy
 • warunki idealnej okluzji
 • leczenie protetyczne a warunki okluzyjne
 • planowanie leczenia i rozwiązywanie trudnych sytuacji okluzyjnych
 • kwalifikacja pacjentów do leczenia protetycznego z przebudową zwarcia
 • czym jest płaszczyzna referencyjna i jakie ma znaczenie w codziennej praktyce?
 • czy zastosowanie łuku twarzowego i artykulatora może pomóc w leczeniu pacjentów z zaburzeniami zwarcia?
 • znaczenie łuku twarzowego w programowaniu artykulatora i w ułatwieniu komunikacji z laboratorium
 • nastawienie kąta prowadzenia drogi stawowej w artykulatorze na podstawie rejestratu protruzyjnego
 • ustalenie prawidłowej wysokości zwarcia i jej rejestracja na uzupełnieniach tymczasowych
 • zastosowanie włókien szklanych i materiałów kompozytowych w rekonstrukcji zwarcia
 • adaptacja pacjenta do nowych warunków zwarciowo–artykulacyjnych
 • wykonanie uzupełnień długoczasowych w prawidłowej okluzji
 • dobór materiałów ceramicznych w leczeniu pacjentów z zaburzeniami zwarcia
 • dobra współpraca z laboratorium warunkiem powodzenia w leczeniu protetycznym
 • analiza przypadków klinicznych
Część praktyczna
4 godziny

Chętnych uczestników kursu prosimy o zabranie ze sobą modeli własnego uzębienia w celu  wykonania na sobie analizy zwarcia (modele z gipsu twardego).

 • przygotowanie widelca okluzyjnego
 • montaż łuku twarzowego zgodnie z płaszczyzną Campera
 • wykonanie rejestratów zwarciowych: w zwarciu nawykowym i w relacji centralnej
 • wykonanie rejestratu protruzyjnego masą silikonową typu bite
 • przeniesienie rejestracji łukiem twarzowym do artykulatorów indywidualnie nastawialnych
 • indywidualny montaż modeli w artykulatorze
 • pomiar i nastawienie indywidualnego kąta prowadzenia drogi stawowej w artykulatorze przy użyciu rejestratów protruzyjnych
 • możliwości zastosowania łuku twarzowego i artykulatora w przypadku pacjentów bezzębnych
 • metody wykonania wycisków czynnościowych przy ustach zamkniętych
 • zastosowanie płytek do rejestracji zwarcia w celu wykreślenia wykresu łuku gotyckiego w przypadku bezzębia
Zapewniamy
Indywidualne, w pełni wyposażone, stanowisko pracy Małą, kameralną grupę (max. 14 osób), umożliwiającą bezpośredni kontakt z wykładowcą Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych
Obiad i przerwy kawowe Wszyscy uczestnicy otrzymują faktury Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy
Wykładowca
Piotr Okoński
Piotr Okoński
dr. n. medycznych

Absolwent Oddziału Stomatologii Warszawskiej Akademii Medycznej. W 1995 roku rozpoczął pracę w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. W roku 2001 uzyskał specjalizację ze stomatologii ogólnej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki stomatologicznej oraz implantologii, które ukazały się drukiem w fachowych periodykach krajowych i zagranicznych. Autor wielu prezentacji naukowych i wykładów dotyczących stosowania materiałów ceramicznych, wszczepów śródkostnych oraz konwencjonalnych metod klinicznych w protetyce stomatologicznej, wygłaszanych na krajowych i międzynarodowych kongresach stomatologicznych. W latach 1998 – 1999 w ramach programu Tempus, uczestniczył w kursach implantologicznych w Szwecji i Belgii, dotyczących zastosowania śródkostnych wszczepów stomatologicznych w leczeniu protetycznym. W roku 2005 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy pt. „Ocena wyników leczenia bezzębnej żuchwy z zastosowaniem protez całkowitych typu overdenture wspartych o wszczepy śródkostne.” Praca ta uzyskała wyróżnienie. W 2006 roku otrzymał nagrodę naukową trzeciego stopnia Rektora Akademii Medycznej w Warszawie. Również w 2006 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie Protetyki Stomatologicznej. W roku 2008 jako „invited speaker” wygłosił referat na międzynarodowym Kongresie Implantologicznym EAO w Warszawie na temat opieki poleczniczej w grupie pacjentów leczonych z zastosowaniem wszczepów śródkostnych. Kilkukrotnie był wyróżniany nagrodą dydaktyczną Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi liczne szkolenia oraz wykłady zakresu protetyki stomatologicznej, dotyczące preparacji zębów pod licówki i korony ceramiczne, okluzji oraz  implantologii. 

Lokalizacja szkolenia

LWOWSKA 1 aparthotel
ul. Lwowska 1, 30-548 Kraków

Zapisz się na szkolenie
(Organizator: ZĄB MĄDROŚCI Michał Karpiński)
Podaj dane do faktury
Wariant cenowy:
Kod rabatowy:
Podsumowanie:1850
* Pola obowiązkowe
Poleć szkolenie znajomemu