Pio Bertani, Konstantios Kalogeropoulos
Pio Bertani, Konstantios Kalogeropoulos
Dr, Dr

Dr Pio Bertani

Dr Pio Bertani ukończył studnia na uniwersytecie w Parmie (Włochy). Od 2015 roku pełnił funkcję profesora endodoncji na tej właśnie Akademii, a w latach 2003-2008 funkcję profesora stomatologii zachowawczej na Uniwersytecie w Modenie i Reggio Emilia. Dr Bertani pełnił również rolę wykładowcy na kursach podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet w Modenie i Reggio Emilia. W latach 2009-2013 był również wykładowcą programu “master in prosthetic dentistry” organizowanego przez Uniwersytet w Bolonii. Dr Bertani jest również jednym z autorów książki „Manuale Illustrato di Endodonzia” (Masson, 2003) i „Manuale di Endodonzia” (Elsevier, 2013). Jest także aktywnym członkiem, oraz byłym prezydentem, Włoskiego Towarzystwa Endodontycznego, jednym z założycieli Style Italiano Endodontics oraz aktywnym członkiem Włoskiej Akademii Stomatologii Estetycznej oraz Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego.

Dr Konstantios Kalogreropoulos

Konstantios Kalogreropoulos ukończył studia na wydziale stomatologii Uniwersytetu w Atenach w 2005 roku. Na tym samym Uniwersytecie ukończył również 3-letnie studia podyplomowe i uzyskał tytuł “Master of Science in Endodontics”. Od 2008 roku prowadzi swoją prywatną praktykę (w Atenach, Grecja), koncentrującą się wyłącznie na leczeniu endodontycznym. Na co dzień współpracuje z wieloma Uniwersytetami, biorąc aktywny udział – jako wykładowca – w szkoleniach dyplomowych jak i podyplomowych organizowanych przez te jednostki naukowe. Jest znanym wykładowcą, występującym często na różnych konferencjach – zarówno w kraju jak i za granicą. Jego przypadki kliniczne są publikowane w książkach i magazynach o tematyce endodontycznej na całym świecie. Posiada tytuł Silver Member grupy Style Italiano Endodontics.

Tym razem wyjątkowo bez wykładowcy:-)
Tym razem wyjątkowo bez wykładowcy:-)
Tego wieczoru stanowiska nie mają znaczenia:-)
Bartłomiej Karaś, Alexandru Gliga
Bartłomiej Karaś, Alexandru Gliga
Dr, Dr

Dr Bartłomiej Karaś

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej, Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz European Society of Endodontology. W 2012 roku uzyskał certyfikat Curriculum Endodontycznego Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, a od 2013 roku współpracuje z Działem Badawczym PTE. Jest uczestnikiem wielu konferencji i kursów praktycznych krajowych i ogólnoeuropejskich oraz autorem publikacji z zakresu endodoncji w recenzowanych czasopismach stomatologicznych. Od 2013 roku współpracuje z firmami Esdent i Poldent szkoląc lekarzy dentystów. W latach 2014-2018 był konsultantem firmy KerrEndodontics (SybronEndo) a od 2016 wspólnie z firmą Optident szkoli z zakresu wykorzystania tomografii komputerowej w praktyce stomatologicznej. Od 2018 roku jest wykładowcą Akademii Stomatologii założonej przez Dr Monikę Dzieciątkowską i współpracuje z firmą Nevadent. Jest współzałożycielem Dental Masters Group, a od 2018 roku Silver Member Style Italiano Endodontics.

Dr Alexandru Gliga

W 2013 roku ukończył studia na wydziale stomatologii Uniwersytetu „Carol Davila” w Bukareszcie. Od tego czasu prowadzi prywatną klinikę koncentrującą się na zabiegach endodontycznych oraz stomatologii zachowawczej. Dr Gliga cały czas rozwija i poszerza swoją wiedzę z zakresu endodoncji uczestnicząc w wielu szkoleniach praktycznych oraz konferencjach na całym świecie. W 2017 roku rozpoczął studia podyplomowe „MSc Endodontics Programme” na King’s College w Londynie. Jest również członkiem Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz posiada tytuł Silver Member grupy Style Italiano Endodontics.

Alexandru Gliga
Alexandru Gliga
Dr

W 2013 roku ukończył studia na wydziale stomatologii Uniwersytetu „Carol Davila” w Bukareszcie. Od tego czasu prowadzi prywatną klinikę koncentrującą się na zabiegach endodontycznych oraz stomatologii zachowawczej. Dr Gliga cały czas rozwija i poszerza swoją wiedzę z zakresu endodoncji uczestnicząc w wielu szkoleniach praktycznych oraz konferencjach na całym świecie. W 2017 roku rozpoczął studia podyplomowe „MSc Endodontics Programme” na King’s College w Londynie. Jest również członkiem Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz posiada tytuł Silver Member grupy Style Italiano Endodontics.

Marcin Krupiński
Marcin Krupiński
lekarz stomatolog

Specjalizuje się w nowoczesnym leczeniu endodontycznym oraz estetycznej odbudowie zębów z wykorzystaniem licówek i nakładów. Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, W latach 2011-2014 Asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją. Autor publikacji oraz prezentacji i warsztatów dla lekarzy stomatologów z zakresu endodoncji oraz stomatologii odtwórczej. Laureat Nagrody Młodych Pracowników Nauki 2011 za przeprowadzone autorskie badanie kliniczne. Certyfikowany wykładowca międzynarodowej grupy Style Italiano.

Piotr Okoński
Piotr Okoński
dr n. med.

Absolwent Oddziału Stomatologii Warszawskiej Akademii Medycznej. W 1995 roku rozpoczął pracę w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. W roku 2001 uzyskał specjalizację ze stomatologii ogólnej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki stomatologicznej oraz implantologii, które ukazały się drukiem w fachowych periodykach krajowych i zagranicznych. Autor wielu prezentacji naukowych i wykładów dotyczących stosowania materiałów ceramicznych, wszczepów śródkostnych oraz konwencjonalnych metod klinicznych w protetyce stomatologicznej, wygłaszanych na krajowych i międzynarodowych kongresach stomatologicznych. W latach 1998 – 1999 w ramach programu Tempus, uczestniczył w kursach implantologicznych w Szwecji i Belgii, dotyczących zastosowania śródkostnych wszczepów stomatologicznych w leczeniu protetycznym. W roku 2005 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy pt. „Ocena wyników leczenia bezzębnej żuchwy z zastosowaniem protez całkowitych typu overdenture wspartych o wszczepy śródkostne.” Praca ta uzyskała wyróżnienie. W 2006 roku otrzymał nagrodę naukową trzeciego stopnia Rektora Akademii Medycznej w Warszawie. Również w 2006 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie Protetyki Stomatologicznej. W roku 2008 jako „invited speaker” wygłosił referat na międzynarodowym Kongresie Implantologicznym EAO w Warszawie na temat opieki poleczniczej w grupie pacjentów leczonych z zastosowaniem wszczepów śródkostnych. Kilkukrotnie był wyróżniany nagrodą dydaktyczną Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi liczne szkolenia oraz wykłady zakresu protetyki stomatologicznej, dotyczące preparacji zębów pod licówki i korony ceramiczne, okluzji oraz  implantologii.

Bohdan Bączkowski
Bohdan Bączkowski
dr n. med.

Od blisko 20 lat związany z Akademią Medyczną w Warszawie, na której najpierw studiował, a obecnie pracuje na stanowisku asystenta, prowadząc zajęcia kliniczne ze studentami. Za swoje osiągnięcia dydaktyczne był wielokrotnie nagradzany przez rektora WUM. W 2001 odbył staż w Międzynarodowym Centrum Implantologicznym w Touluse we Francji. W roku 2007 otrzymał certyfikat umiejętności z zakresu implantologii stomatologicznej. Jest członkiem Interdyscyplinarnego Centrum Implantologicznego działającego przy Katedrze Protetyki Stomatologicznej WUM. Wziął  udział w ponad 30 konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest autorem i współautorem ponad 30 publikacji - skryptu dla studentów z zakresu implantologii, uzupełnień stałych i materiałoznawstwa stomatologicznego oraz dwóch monografii. Ustawicznie poszerza swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.  Jest nie tylko doskonałym lekarzem praktykiem, ale także  nauczycielem akademickim.

Tomasz Fałkowski
Tomasz Fałkowski
lekarz stomatolog

Ukończył Akademię Medyczną w Lublinie w roku 1995 z wynikiem bardzo dobrym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Przez cały okres swojej praktyki zawodowej skupia się na mało inwazyjnej stomatologii estetycznej, okluzji oraz endodoncji. Entuzjasta i wieloletni praktyk pracy w powiększeniu. Autor kilkunastu publikacji w fachowych periodykach stomatologicznych. Właściciel autorskiej praktyki Dental-Expert w Warszawie. W wolnym czasie miłośnik książek, podróży, odkrywania nowych smaków i kucharz-amator.

Facebook: IdealnyUsmiechFalkowski

Joanna Chodorowska
Joanna Chodorowska
lekarz stomatolog

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (ukończony w 2006 roku).  Specjalizuje się w stomatologii zachowawczej z naciskiem na minimalną inwazyjność, jak i protetyce addycyjnej. Ma wieloletnie praktyczne doświadczenie zdobywane w czołowych warszawskich klinikach stomatologicznych. Obecnie prowadzi prywatną praktykę, gdzie jako pierwsza w Polsce rozpoczęła leczenie pacjentów z zaburzeniami okluzyjno - posturalnymi wg podejścia EFP, którego twórcą jest prof. Camillo D’Arcanego. Uczestniczka wielu szkoleń i kongresów krajowych jaki i międzynarodowych.

Nuno Pinto
Nuno Pinto
DDS, MSc

Urodził się w Lizbonie na terenie Portugalii w 1975 roku. W 2001 roku ukończył studia stomatologiczne na uniwersytecie ISCSEM. Następnie, chcąc pogłębiać swoją wiedzę, zdecydował się na studia podyplomowe ze specjalizacją w endodoncji na Międzynarodowym Uniwersytecie Katalońskim (2002). Na tej uczelni w 2004 roku uzyskał również tytuł Master of Endodontics. Następnie przez kilka lat na tej uczelni pracował również jako wykładowca. Od 2001 roku odpowiada za leczenie endodontyczne w jednej z najbardziej znanych klinik stomatologicznych na świecie – Malo Clinic w Lizbonie. Nuno Pinto jest również doświadczonym i uznanym wykładowcą, od wielu lat prowadzący wykłady i warsztaty na terenie całego świata dotyczące leczenia endodontycznego.

Nicola M Grande
Nicola M Grande
DDS, PhD

Nicola M Grande swoją karierę naukową rozpoczął od pełnienia funkcji adiunkta w Zakładzie Endodoncji na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca w Rzymie (2002-2008). Od 2009 do 2012 roku pracował jako badacz w Zakładzie Endodoncji Uniwersytetu Rzymskiego “La Sapienza”. W 2013 r. został asystentem w Zakładzie Endodoncji na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca. Jego główne naukowe obszary zainteresowań to niklowo-tytanowe narzędzia maszynowe, badanie anatomii oraz preparacja anatomii endodontycznej przy pomocy technik mikrotomografii oraz odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym przy pomocy nowych metod zachowawczych. Jest autorem wielu prac naukowych opublikowanych w międzynarodowych, recenzowanych czasopismach. Nicola Grande jest również współautorem kilku książek dotyczących szeroko pojętego tematu leczenia endodontycznego. Jest członkiem rad naukowych wielu międzynarodowych czasopism recenzowanych. Od lat prowadzi wykłady zarówno w kraju jak i za granicą dotyczące takich tematów jak endodoncja, mikrochirurgia czy stomatologia odtwórcza. Na co dzień pracuje w prywatnym gabinecie w Rzymie, gdzie wykonuje zabiegi wyłącznie z zakresu endodoncji i mikrochirurgii.

Mariusz Pietrzak
Mariusz Pietrzak
dr n. medycznych

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z 2007 roku. W tym roku rozpoczął pracę na swojej macierzystej uczelni gdzie pracował jako asystent do 2011. Podczas tego czasu zajmował się głównie endodoncją, stomatologią estetyczną i protetyką. W 2015 r. obronił pracę doktorską na UM w Łodzi. Poza endodoncją jego główne zainteresowania zawodowe to stomatologia estetyczna, protetyka oraz chirurgia stomatologiczna. W swojej pracy, zarówno klinicznej i naukowej, zawsze stara się kłaść nacisk na stosowanie klinicznie potwierdzonych i udokumentowanych procedur. W latach 2011-2014 pełnił funkcję konsultanta medycznego firmy Dentsplay, od 2015 do 2018 roku związany był z firmą Kerr Endodontics. Obecnie pełni rolę konsultanta medycznego firmy VDW w Polsce. Mariusz Pietrzak jest współzałożycielem ProMicro Dental Academy oraz Dental Masters Group. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Endodotnycznego (PTE). Stale pogłębia swoją wiedzę, uczestnicząc w licznych konferencjach i zaawansowanych szkoleniach w kraju i za granicą (głównie we Włoszech i Szwajcarii). Jest autorem i współautorem prac naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych. Prowadzi szkolenia w zakresie endodoncji, endodoncji mikroskopowej i ergonomii na terenie całego kraju od 2011 roku. Na co dzień prowadzi swój prywatny gabinet w Łodzi specjalizujący się głównie w leczeniu endodontycznym i stomatologii zachowawczej.

Janos Grosz
Janos Grosz
lekarz stomatolog

W 2006 roku ukończył studia na wydziale stomatologii na Akademii Medycznej w Szeged (Węgry). Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się na rekonstrukcjach bezpośrednich, technikach preparacji oraz rekonstrukcjach protetycznych na implantach. Od wielu lat prowadzi wykłady i warsztaty z tej tematyki w kraju i za granicą. Pasjonat i zwolennik stomatologii minimalnie inwazyjnej oraz zastosowania nowoczesnych technologii w stomatologii. Aktywnym członek wielu międzynarodowych organizacji m. in.: Style Italiano czy węgierskiej Akademii Stomatologii Estetycznej. Przez wiele lat pracował również jako konsultant medyczny firm GC, Tokuyama oraz Ivoclar Vivadent na Węgrzech. Prywatnie – zapalny triathlonista (w 2017 roku uzyskał tytuł certyfikowanego trenera triathlonu) oraz pasjonat fotografii stomatologicznej.

Lidia Jamróz-Wilkońska
Lidia Jamróz-Wilkońska
dr n. medycznych

Absolwentka Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2005). Od 2006 roku prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną w Wadowicach. W 2009 roku, na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy badawczej z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją. Jest specjalistą periodontologiem (Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie (2011-2015)). Autorka i współautorka ponad 70 publikacji z zakresu stomatologii zachowawczej, periodontologii oraz nanotechnologii. Jest również współautorem trzech rozdziałów książki „Stomatologia” Medical Tribune 2013. Laureatka konkursów: Global University Case Contest (2005), Espertise Talent Award (2011), Soczewka Focusa (2013) za plaster dla pacjentów po chemioterapii przy zapaleniu błony śluzowej jamy ustnej w kategorii otwartej. W latach 2012-2013 pełniła funkcję Opinion Leader w firmie 3M Poland. Od 2009 r. jest aktywnym członkiem The Japanese Society for Dental Materials and Devices (JSDMD), International Association for Dental Research (IADR) oraz European Federation of Periodontology (EFP). W 2014 ukończyła pełen cykl szkolenia podyplomowego Curriculum in Periodontology organizowane we współpracy z Uniwersytetem w Bern (Szwajcaria). Należy do rady naukowej czasopism: „Asystentka i higienistka stomatologiczna”, „Art of dentistry”, „Sztuka implantologii”. Aktywnie współpracuje z Działem Badawczym Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.

Katarzyna Emerich
Katarzyna Emerich
prof. dr hab. n. med.

Specjalista stomatologii dziecięcej oraz Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego GUMed. Konsultant wojewódzki ds. stomatologii dziecięcej; Prezes Elekt Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej; Członek European Acadamy of Paediatric Dentistry, International Association of Paediatric Dentistry, American Dental Association, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego; Członek komitetu redakcyjnego: Clinical, Cosmetic & Investigational Dentistry, World Journal of Stomatology, Journal of Pediatric Dentistry oraz European Journal of Paediatric Dentistry; autor i współautor ponad 180 prac opublikowanych w kraju i za granicą; doświadczony wykładowca konferencji polskich i międzynarodowych.

Elżbieta Wojtyńska
Elżbieta Wojtyńska
lekarz stomatolog

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistka protetyki stomatologicznej. Od wielu lat związana z Katedrą Protetyki Stomatologicznej, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami. Kilkakrotnie wyróżniana nagrodą dydaktyczną Rektora WUM. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu protetyki stomatologicznej i implantologii. Nieustająco pogłębia swoja wiedzę uczestnicząc w licznych sympozjach i konferencjach naukowych, także jako autor prezentowanych prac. Szczególne zainteresowania tematyką rehabilitacji protetycznej oraz interdyscyplinarnym leczeniem pacjentów młodocianych z zaburzeniami rozwojowymi części twarzowej czaszki. Prywatnie pasjonatka biegów długodystansowych i kolarstwa szosowego.

Urszula Leończak
Urszula Leończak
lekarz stomatolog

Ukończyła Warszawską Akademię Medyczną na Oddziale Stomatologii w 2006 roku. Od początku swojej kariery zawodowej jej głównym obszarem zainteresowań były zagadnienia związane z szeroko pojętym leczeniem endodontycznym. Tym obszarem stomatologii zajmuje się również do dzisiaj, odpowiadając obecnie za leczenie endodontyczne najbardziej skomplikowanych przypadków w wiodących klinikach na terenie Warszawy. W 2016 roku rozpoczęła podyplomowe studia Master in Endodontics na Międzynarodowym Uniwersytecie Katalońskim w Barcelonie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego i European Society of Endododontology oraz konsultantem firmy Kerr Endodontics w Polsce.

A. Maj, P. Okoński
A. Maj, P. Okoński
lek. dent., dr n. med.

lek. dent. Aleksander Maj

Ukończył Śląską Akademię Medyczną w 2000 roku. Od samego początku związany ze specjalistycznym centrum Medycznym Reden MAYO-DENT, którego w roku 2012 stał się współwłaścicielem. Wieloletnie zaangażowanie w endodoncję i klasyczną protetykę, odbyte pełne programy szkoleniowe z dziedzin periodontologii i implantologii pozwoliły wykrystalizować obecne dziedziny fascynacji: protetykę małoinwazyjną (adhezyjną), implantoprotetykę oraz ortodoncję. Autor wielu publikacji w czasopismach stomatologicznych. Dobra znajomość języka angielskiego i francuskiego ułatwia porozumiewanie się na międzynarodowych kongresach i zagranicznych szkoleniach. Od 2008 roku prowadzi wykłady, szkolenia i warsztaty z zakresu protetyki. W swoim dorobku ma liczne wystąpienia na zjazdach, szkoleniach i konferencjach. Współzałożyciel forum www.dentopraktyk.pl oraz współtwórca Akademii Kompozytu. W latach 2016/2017 wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na Katedrze Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją gdzie prowadził zajęcia kliniczne, przedkliniczne oraz wykłady dla studentów 4 i 5 roku studiów. Obecnie prowadzi badania naukowe porównujące właściwości biomechaniczne materiałów kompozytowych używanych w stomatologii. Interesuje się fotografią, kolarstwem górskim i kitesurfingiem.

dr n. med. Piotr Okoński

Absolwent Oddziału Stomatologii Warszawskiej Akademii Medycznej. W 1995 roku rozpoczął pracę w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. W roku 2001 uzyskał specjalizację ze stomatologii ogólnej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki stomatologicznej oraz implantologii, które ukazały się drukiem w fachowych periodykach krajowych i zagranicznych. Autor wielu prezentacji naukowych i wykładów dotyczących stosowania materiałów ceramicznych, wszczepów śródkostnych oraz konwencjonalnych metod klinicznych w protetyce stomatologicznej, wygłaszanych na krajowych i międzynarodowych kongresach stomatologicznych. W latach 1998 – 1999 w ramach programu Tempus, uczestniczył w kursach implantologicznych w Szwecji i Belgii, dotyczących zastosowania śródkostnych wszczepów stomatologicznych w leczeniu protetycznym. W roku 2005 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy pt. „Ocena wyników leczenia bezzębnej żuchwy z zastosowaniem protez całkowitych typu overdenture wspartych o wszczepy śródkostne.” Praca ta uzyskała wyróżnienie. W 2006 roku otrzymał nagrodę naukową trzeciego stopnia Rektora Akademii Medycznej w Warszawie. Również w 2006 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie Protetyki Stomatologicznej. W roku 2008 jako „invited speaker” wygłosił referat na międzynarodowym Kongresie Implantologicznym EAO w Warszawie na temat opieki poleczniczej w grupie pacjentów leczonych z zastosowaniem wszczepów śródkostnych. Kilkukrotnie był wyróżniany nagrodą dydaktyczną Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi liczne szkolenia oraz wykłady zakresu protetyki stomatologicznej, dotyczące preparacji zębów pod licówki i korony ceramiczne, okluzji oraz  implantologii.

Karolina Kowalczyk-Obroniecka
Karolina Kowalczyk-Obroniecka
lekarz stomatolog

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w Polsce, jak i za granicą. Na swoim koncie ma zwycięstwo w prestiżowym, międzynarodowym konkursie pt. „Anatomiczna technika warstwowa w estetycznych odbudowach kompozytowych wg Lorenzo Vaniniego”. Swój warsztat doskonaliła pracując m.in. w  Zakładzie Stomatologii Zachowawczej na włoskim Università Degli Studi „G. D’Annunzio“ Chieti – Pescara. Jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie obecnie pracuje na stanowisku asystenta. Specjalizuje się w stomatologii zachowawczej z endodoncją, która od zawsze była jej ogromną pasją.

M. Krupiński, J. Chodorowska
M. Krupiński, J. Chodorowska
lek. dent., lek. dent.

lek. dent. Marcin Krupiński

Specjalizuje się w nowoczesnym leczeniu endodontycznym oraz estetycznej odbudowie zębów z wykorzystaniem licówek i nakładów. Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, W latach 2011-2014 Asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją. Autor publikacji oraz prezentacji i warsztatów dla lekarzy stomatologów z zakresu endodoncji oraz stomatologii odtwórczej. Laureat Nagrody Młodych Pracowników Nauki 2011 za przeprowadzone autorskie badanie kliniczne. Certyfikowany wykładowca międzynarodowej grupy Style Italiano.

lek. dent. Joanna Chodorowska

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (ukończony w 2006 roku).  Specjalizuje się w stomatologii zachowawczej z naciskiem na minimalną inwazyjność, jak i protetyce addycyjnej. Ma wieloletnie praktyczne doświadczenie zdobywane w czołowych warszawskich klinikach stomatologicznych. Obecnie prowadzi prywatną praktykę, gdzie jako pierwsza w Polsce rozpoczęła leczenie pacjentów z zaburzeniami okluzyjno - posturalnymi wg podejścia EFP, którego twórcą jest prof. Camillo D’Arcanego. Uczestniczka wielu szkoleń i kongresów krajowych jaki i międzynarodowych.

Renata Lenkiewicz
Renata Lenkiewicz
lekarz stomatolog

Od wielu lat związana z Zakładem Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym najpierw studiowała, a dziś wykłada. Jej pracę i zaangażowanie doceniają studenci. Potwierdzeniem tego  jest m.in. nagroda dla najlepszego nauczyciela akademickiego, którą  w roku akademickim 2014/2015 przyznał jej Samorząd Studentów. Cały czas poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w licznych konferencjach oraz  sympozjach naukowych, podczas których występuje także w roli prelegenta. Jest autorką licznych publikacji naukowych oraz  doniesień zjazdowych. Na co dzień pracuje także w kilku warszawskich gabinetach stomatologicznych. W wolnych chwilach jeździ na nartach, żegluje i podróżuje. Uwielbia dobre filmy, muzykę i literaturę.

Agnieszka Wal-Adamczak
Agnieszka Wal-Adamczak
dr n. medycznych

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista I stopnia stomatologii ogólnej oraz specjalista stomatologii dziecięcej. W 2007 roku obroniła - z wyróżnieniem - pracę doktorską, która dotyczyła analizy zmian w układzie stomatognatycznym u dzieci z wrodzoną cytomegalią. Od 2000 roku pracuje we własnej praktyce stomatologicznej, zajmując się stomatologią dziecięcą, stomatologią zachowawczą, endodoncją i stomatologią estetyczną. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu stomatologii dziecięcej i zachowawczej dla lekarzy stomatologów, pediatrów i lekarzy rodzinnych. Jest członkiem EAPD (European Akademy of Pediatric Dentistry) oraz Sekcji Bólów Jamy Ustnej i Twarzy PTBB (Polskiego Towarzystwa Badania Bólu), a także współzałożycielką PASD (Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej).

Michał Sobczak
Michał Sobczak
dr n. medycznych

Absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej, na której w 2007 r. obronił pracę doktorską. Autor licznych publikacji oraz doniesień zjazdowych. Współzałożycielprezes Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej oraz członek międzynarodowych towarzystw naukowych, takich jak: IAPD (International Association of Pediatric Dentistry) oraz IADT (International Association of Dental Traumatology). Zdobywca wielu nagród, m.in. nagrody głównej w sesji  ”Stomatologia zachowawcza i Pedodoncja” na Kongresie Naukowym Studentów Akademii Medycznych w Warszawie czy też nagrody zespołowej Rektora WAM za działalność dydaktyczną. Na swoim koncie ma również wyróżnienie w sesji „Stomatologia – sesja ustna” przyznane na Kongresie Naukowym Młodych Medyków w Warszawie. Do głównych dziedzin jego zainteresowań należy: chirurgia stomatologicznaszczękowo-twarzowa, pedodoncja, implantologiastomatologia estetyczna. Na co dzień prowadzi Prywatną Praktykę Dentystyczną an54 Bednarczyk i Sobczak.

Iwona M. Tomaszewska
Iwona M. Tomaszewska
dr n. medycznych

Przedstawicielka nowoczesnej i innowacyjnej myśli stomatologicznej. Wykonywane procedury realizuje z zachowaniem światowych standardów terapeutycznych oraz w oparciu o skuteczną i aktualną technologię medyczną. Jest absolwentką Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie w 2008 roku uzyskała tytuł lekarza dentysty, a w 2015 roku obroniła - z wyróżnieniem - pracę doktorską. Cały czas poszerza swoją wiedzę. Wzięła udział w ponad 100 kursach dokształcających, a w  2014 roku odbyła 6-miesięczny staż doskonalący w Dublin Dental University Hospital  z zakresu endodoncji i protetyki stomatologicznej. Praktykę zawodową umiejętnie łączy z aktywną działalnością naukową i dydaktyczną. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych o międzynarodowym zasięgu. Prezentowała liczne doniesienia naukowe, zarówno na polskich jak i zagranicznych konferencjach naukowych (m.in. w Belgii, Chorwacji, Hiszpanii i USA). Jest również recenzentką w międzynarodowych czasopismach o tematyce medycznej m. in. British Journal of Cancer, PLOS ONE, BMC Health Services Research, Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism – gdzie ocenia artykuły o tematyce stomatologicznej.

Grzegorz Witkowski
Grzegorz Witkowski
lekarz stomatolog

Wykładowca z wieloletnim stażem, rozpoznawany w kraju, jak i za granicą. Autor licznych artykułów, które zostały opublikowane w prasie specjalistycznej z zakresu endodoncji, technologii CAD/CAM i zastosowania mikroskopucodziennej praktyce stomatologicznej. Od 2004 roku prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną w Olsztynie. W 2015 założył grupę wykładową Dental Masters Group, której wykładowcy prowadzą szkoleniazakresu endodoncji, odbudów estetycznych i CAD/ CAM. Jest absolwentem Akademii MedycznejWarszawie oraz członkiem: ESE, PTE i PASE.  W życiu prywatnym mąż, ojciectriathlonista amator.