Joanna Chodorowska
Joanna Chodorowska
lekarz stomatolog

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (ukończony w 2006 roku).  Specjalizuje się w stomatologii zachowawczej z naciskiem na minimalną inwazyjność, jak i protetyce addycyjnej. Ma wieloletnie praktyczne doświadczenie zdobywane w czołowych warszawskich klinikach stomatologicznych. Obecnie prowadzi prywatną praktykę, gdzie jako pierwsza w Polsce rozpoczęła leczenie pacjentów z zaburzeniami okluzyjno - posturalnymi wg podejścia EFP, którego twórcą jest prof. Camillo D’Arcanego. Uczestniczka wielu szkoleń i kongresów krajowych jaki i międzynarodowych.

Nuno Pinto
Nuno Pinto
DDS, MSc

Urodził się w Lizbonie na terenie Portugalii w 1975 roku. W 2001 roku ukończył studia stomatologiczne na uniwersytecie ISCSEM. Następnie, chcąc pogłębiać swoją wiedzę, zdecydował się na studia podyplomowe ze specjalizacją w endodoncji na Międzynarodowym Uniwersytecie Katalońskim (2002). Na tej uczelni w 2004 roku uzyskał również tytuł Master of Endodontics. Następnie przez kilka lat na tej uczelni pracował również jako wykładowca. Od 2001 roku odpowiada za leczenie endodontyczne w jednej z najbardziej znanych klinik stomatologicznych na świecie – Malo Clinic w Lizbonie. Nuno Pinto jest również doświadczonym i uznanym wykładowcą, od wielu lat prowadzący wykłady i warsztaty na terenie całego świata dotyczące leczenia endodontycznego.

Nicola M Grande
Nicola M Grande
DDS, PhD

Nicola M Grande swoją karierę naukową rozpoczął od pełnienia funkcji adiunkta w Zakładzie Endodoncji na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca w Rzymie (2002-2008). Od 2009 do 2012 roku pracował jako badacz w Zakładzie Endodoncji Uniwersytetu Rzymskiego “La Sapienza”. W 2013 r. został asystentem w Zakładzie Endodoncji na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca. Jego główne naukowe obszary zainteresowań to niklowo-tytanowe narzędzia maszynowe, badanie anatomii oraz preparacja anatomii endodontycznej przy pomocy technik mikrotomografii oraz odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym przy pomocy nowych metod zachowawczych. Jest autorem wielu prac naukowych opublikowanych w międzynarodowych, recenzowanych czasopismach. Nicola Grande jest również współautorem kilku książek dotyczących szeroko pojętego tematu leczenia endodontycznego. Jest członkiem rad naukowych wielu międzynarodowych czasopism recenzowanych. Od lat prowadzi wykłady zarówno w kraju jak i za granicą dotyczące takich tematów jak endodoncja, mikrochirurgia czy stomatologia odtwórcza. Na co dzień pracuje w prywatnym gabinecie w Rzymie, gdzie wykonuje zabiegi wyłącznie z zakresu endodoncji i mikrochirurgii.

Mariusz Pietrzak
Mariusz Pietrzak
dr n. medycznych

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z 2007 roku. W tym roku rozpoczął pracę na swojej macierzystej uczelni gdzie pracował jako asystent do 2011. Podczas tego czasu zajmował się głównie endodoncją, stomatologią estetyczną i protetyką. W 2015 r. obronił pracę doktorską na UM w Łodzi. Poza endodoncją jego główne zainteresowania zawodowe to stomatologia estetyczna, protetyka oraz chirurgia stomatologiczna. W swojej pracy, zarówno klinicznej i naukowej, zawsze stara się kłaść nacisk na stosowanie klinicznie potwierdzonych i udokumentowanych procedur. W latach 2011-2014 pełnił funkcję konsultanta medycznego firmy Dentsplay, od 2015 do 2018 roku związany był z firmą Kerr Endodontics. Obecnie pełni rolę konsultanta medycznego firmy VDW w Polsce. Mariusz Pietrzak jest współzałożycielem ProMicro Dental Academy oraz Dental Masters Group. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Endodotnycznego (PTE). Stale pogłębia swoją wiedzę, uczestnicząc w licznych konferencjach i zaawansowanych szkoleniach w kraju i za granicą (głównie we Włoszech i Szwajcarii). Jest autorem i współautorem prac naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych. Prowadzi szkolenia w zakresie endodoncji, endodoncji mikroskopowej i ergonomii na terenie całego kraju od 2011 roku. Na co dzień prowadzi swój prywatny gabinet w Łodzi specjalizujący się głównie w leczeniu endodontycznym i stomatologii zachowawczej.

Marcin Krupiński
Marcin Krupiński
lekarz stomatolog

Specjalizuje się w nowoczesnym leczeniu endodontycznym oraz estetycznej odbudowie zębów z wykorzystaniem licówek i nakładów. Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, W latach 2011-2014 Asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją. Autor publikacji oraz prezentacji i warsztatów dla lekarzy stomatologów z zakresu endodoncji oraz stomatologii odtwórczej. Laureat Nagrody Młodych Pracowników Nauki 2011 za przeprowadzone autorskie badanie kliniczne. Certyfikowany wykładowca międzynarodowej grupy Style Italiano.

Janos Grosz
Janos Grosz
lekarz stomatolog

W 2006 roku ukończył studia na wydziale stomatologii na Akademii Medycznej w Szeged (Węgry). Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się na rekonstrukcjach bezpośrednich, technikach preparacji oraz rekonstrukcjach protetycznych na implantach. Od wielu lat prowadzi wykłady i warsztaty z tej tematyki w kraju i za granicą. Pasjonat i zwolennik stomatologii minimalnie inwazyjnej oraz zastosowania nowoczesnych technologii w stomatologii. Aktywnym członek wielu międzynarodowych organizacji m. in.: Style Italiano czy węgierskiej Akademii Stomatologii Estetycznej. Przez wiele lat pracował również jako konsultant medyczny firm GC, Tokuyama oraz Ivoclar Vivadent na Węgrzech. Prywatnie – zapalny triathlonista (w 2017 roku uzyskał tytuł certyfikowanego trenera triathlonu) oraz pasjonat fotografii stomatologicznej.

Lidia Jamróz-Wilkońska
Lidia Jamróz-Wilkońska
dr n. medycznych

Absolwentka Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2005). Od 2006 roku prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną w Wadowicach. W 2009 roku, na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy badawczej z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją. Jest specjalistą periodontologiem (Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie (2011-2015)). Autorka i współautorka ponad 70 publikacji z zakresu stomatologii zachowawczej, periodontologii oraz nanotechnologii. Jest również współautorem trzech rozdziałów książki „Stomatologia” Medical Tribune 2013. Laureatka konkursów: Global University Case Contest (2005), Espertise Talent Award (2011), Soczewka Focusa (2013) za plaster dla pacjentów po chemioterapii przy zapaleniu błony śluzowej jamy ustnej w kategorii otwartej. W latach 2012-2013 pełniła funkcję Opinion Leader w firmie 3M Poland. Od 2009 r. jest aktywnym członkiem The Japanese Society for Dental Materials and Devices (JSDMD), International Association for Dental Research (IADR) oraz European Federation of Periodontology (EFP). W 2014 ukończyła pełen cykl szkolenia podyplomowego Curriculum in Periodontology organizowane we współpracy z Uniwersytetem w Bern (Szwajcaria). Należy do rady naukowej czasopism: „Asystentka i higienistka stomatologiczna”, „Art of dentistry”, „Sztuka implantologii”. Aktywnie współpracuje z Działem Badawczym Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.

Katarzyna Emerich
Katarzyna Emerich
prof. dr hab. n. med.

Specjalista stomatologii dziecięcej oraz Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego GUMed. Konsultant wojewódzki ds. stomatologii dziecięcej; Prezes Elekt Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej; Członek European Acadamy of Paediatric Dentistry, International Association of Paediatric Dentistry, American Dental Association, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego; Członek komitetu redakcyjnego: Clinical, Cosmetic & Investigational Dentistry, World Journal of Stomatology, Journal of Pediatric Dentistry oraz European Journal of Paediatric Dentistry; autor i współautor ponad 180 prac opublikowanych w kraju i za granicą; doświadczony wykładowca konferencji polskich i międzynarodowych.

Elżbieta Wojtyńska
Elżbieta Wojtyńska
lekarz stomatolog

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistka protetyki stomatologicznej. Od wielu lat związana z Katedrą Protetyki Stomatologicznej, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami. Kilkakrotnie wyróżniana nagrodą dydaktyczną Rektora WUM. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu protetyki stomatologicznej i implantologii. Nieustająco pogłębia swoja wiedzę uczestnicząc w licznych sympozjach i konferencjach naukowych, także jako autor prezentowanych prac. Szczególne zainteresowania tematyką rehabilitacji protetycznej oraz interdyscyplinarnym leczeniem pacjentów młodocianych z zaburzeniami rozwojowymi części twarzowej czaszki. Prywatnie pasjonatka biegów długodystansowych i kolarstwa szosowego.

Urszula Leończak
Urszula Leończak
lekarz stomatolog

Ukończyła Warszawską Akademię Medyczną na Oddziale Stomatologii w 2006 roku. Od początku swojej kariery zawodowej jej głównym obszarem zainteresowań były zagadnienia związane z szeroko pojętym leczeniem endodontycznym. Tym obszarem stomatologii zajmuje się również do dzisiaj, odpowiadając obecnie za leczenie endodontyczne najbardziej skomplikowanych przypadków w wiodących klinikach na terenie Warszawy. W 2016 roku rozpoczęła podyplomowe studia Master in Endodontics na Międzynarodowym Uniwersytecie Katalońskim w Barcelonie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego i European Society of Endododontology oraz konsultantem firmy Kerr Endodontics w Polsce.

Piotr Okoński
Piotr Okoński
dr. n. medycznych

Absolwent Oddziału Stomatologii Warszawskiej Akademii Medycznej. W 1995 roku rozpoczął pracę w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. W roku 2001 uzyskał specjalizację ze stomatologii ogólnej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki stomatologicznej oraz implantologii, które ukazały się drukiem w fachowych periodykach krajowych i zagranicznych. Autor wielu prezentacji naukowych i wykładów dotyczących stosowania materiałów ceramicznych, wszczepów śródkostnych oraz konwencjonalnych metod klinicznych w protetyce stomatologicznej, wygłaszanych na krajowych i międzynarodowych kongresach stomatologicznych. W latach 1998 – 1999 w ramach programu Tempus, uczestniczył w kursach implantologicznych w Szwecji i Belgii, dotyczących zastosowania śródkostnych wszczepów stomatologicznych w leczeniu protetycznym. W roku 2005 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy pt. „Ocena wyników leczenia bezzębnej żuchwy z zastosowaniem protez całkowitych typu overdenture wspartych o wszczepy śródkostne.” Praca ta uzyskała wyróżnienie. W 2006 roku otrzymał nagrodę naukową trzeciego stopnia Rektora Akademii Medycznej w Warszawie. Również w 2006 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie Protetyki Stomatologicznej. W roku 2008 jako „invited speaker” wygłosił referat na międzynarodowym Kongresie Implantologicznym EAO w Warszawie na temat opieki poleczniczej w grupie pacjentów leczonych z zastosowaniem wszczepów śródkostnych. Kilkukrotnie był wyróżniany nagrodą dydaktyczną Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi liczne szkolenia oraz wykłady zakresu protetyki stomatologicznej, dotyczące preparacji zębów pod licówki i korony ceramiczne, okluzji oraz  implantologii. 

Karolina Kowalczyk-Obroniecka
Karolina Kowalczyk-Obroniecka
lekarz stomatolog

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w Polsce, jak i za granicą. Na swoim koncie ma zwycięstwo w prestiżowym, międzynarodowym konkursie pt. „Anatomiczna technika warstwowa w estetycznych odbudowach kompozytowych wg Lorenzo Vaniniego”. Swój warsztat doskonaliła pracując m.in. w  Zakładzie Stomatologii Zachowawczej na włoskim Università Degli Studi „G. D’Annunzio“ Chieti – Pescara. Jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie obecnie pracuje na stanowisku asystenta. Specjalizuje się w stomatologii zachowawczej z endodoncją, która od zawsze była jej ogromną pasją.

Bohdan Bączkowski
Bohdan Bączkowski
dr n. medycznych

Od blisko 20 lat związany z Akademią Medyczną w Warszawie, na której najpierw studiował, a obecnie pracuje na stanowisku asystenta, prowadząc zajęcia kliniczne ze studentami. Za swoje osiągnięcia dydaktyczne był wielokrotnie nagradzany przez rektora WUM. W 2001 odbył staż w Międzynarodowym Centrum Implantologicznym w Touluse we Francji. W roku 2007 otrzymał certyfikat umiejętności z zakresu implantologii stomatologicznej. Jest członkiem Interdyscyplinarnego Centrum Implantologicznego działającego przy Katedrze Protetyki Stomatologicznej WUM. Wziął  udział w ponad 30 konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest autorem i współautorem ponad 30 publikacji - skryptu dla studentów z zakresu implantologii, uzupełnień stałych i materiałoznawstwa stomatologicznego oraz dwóch monografii. Ustawicznie poszerza swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.  Jest nie tylko doskonałym lekarzem praktykiem, ale także  nauczycielem akademickim.

Renata Lenkiewicz
Renata Lenkiewicz
lekarz stomatolog

Od wielu lat związana z Zakładem Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym najpierw studiowała, a dziś wykłada. Jej pracę i zaangażowanie doceniają studenci. Potwierdzeniem tego  jest m.in. nagroda dla najlepszego nauczyciela akademickiego, którą  w roku akademickim 2014/2015 przyznał jej Samorząd Studentów. Cały czas poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w licznych konferencjach oraz  sympozjach naukowych, podczas których występuje także w roli prelegenta. Jest autorką licznych publikacji naukowych oraz  doniesień zjazdowych. Na co dzień pracuje także w kilku warszawskich gabinetach stomatologicznych. W wolnych chwilach jeździ na nartach, żegluje i podróżuje. Uwielbia dobre filmy, muzykę i literaturę.

Agnieszka Wal-Adamczak
Agnieszka Wal-Adamczak
dr n. medycznych

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista I stopnia stomatologii ogólnej oraz specjalista stomatologii dziecięcej. W 2007 roku obroniła - z wyróżnieniem - pracę doktorską, która dotyczyła analizy zmian w układzie stomatognatycznym u dzieci z wrodzoną cytomegalią. Od 2000 roku pracuje we własnej praktyce stomatologicznej, zajmując się stomatologią dziecięcą, stomatologią zachowawczą, endodoncją i stomatologią estetyczną. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu stomatologii dziecięcej i zachowawczej dla lekarzy stomatologów, pediatrów i lekarzy rodzinnych. Jest członkiem EAPD (European Akademy of Pediatric Dentistry) oraz Sekcji Bólów Jamy Ustnej i Twarzy PTBB (Polskiego Towarzystwa Badania Bólu), a także współzałożycielką PASD (Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej).

Michał Sobczak
Michał Sobczak
dr n. medycznych

Absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej, na której w 2007 r. obronił pracę doktorską. Autor licznych publikacji oraz doniesień zjazdowych. Współzałożycielprezes Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej oraz członek międzynarodowych towarzystw naukowych, takich jak: IAPD (International Association of Pediatric Dentistry) oraz IADT (International Association of Dental Traumatology). Zdobywca wielu nagród, m.in. nagrody głównej w sesji  ”Stomatologia zachowawcza i Pedodoncja” na Kongresie Naukowym Studentów Akademii Medycznych w Warszawie czy też nagrody zespołowej Rektora WAM za działalność dydaktyczną. Na swoim koncie ma również wyróżnienie w sesji „Stomatologia – sesja ustna” przyznane na Kongresie Naukowym Młodych Medyków w Warszawie. Do głównych dziedzin jego zainteresowań należy: chirurgia stomatologicznaszczękowo-twarzowa, pedodoncja, implantologiastomatologia estetyczna. Na co dzień prowadzi Prywatną Praktykę Dentystyczną an54 Bednarczyk i Sobczak.

Iwona M. Tomaszewska
Iwona M. Tomaszewska
dr n. medycznych

Przedstawicielka nowoczesnej i innowacyjnej myśli stomatologicznej. Wykonywane procedury realizuje z zachowaniem światowych standardów terapeutycznych oraz w oparciu o skuteczną i aktualną technologię medyczną. Jest absolwentką Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie w 2008 roku uzyskała tytuł lekarza dentysty, a w 2015 roku obroniła - z wyróżnieniem - pracę doktorską. Cały czas poszerza swoją wiedzę. Wzięła udział w ponad 100 kursach dokształcających, a w  2014 roku odbyła 6-miesięczny staż doskonalący w Dublin Dental University Hospital  z zakresu endodoncji i protetyki stomatologicznej. Praktykę zawodową umiejętnie łączy z aktywną działalnością naukową i dydaktyczną. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych o międzynarodowym zasięgu. Prezentowała liczne doniesienia naukowe, zarówno na polskich jak i zagranicznych konferencjach naukowych (m.in. w Belgii, Chorwacji, Hiszpanii i USA). Jest również recenzentką w międzynarodowych czasopismach o tematyce medycznej m. in. British Journal of Cancer, PLOS ONE, BMC Health Services Research, Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism – gdzie ocenia artykuły o tematyce stomatologicznej.

Grzegorz Witkowski
Grzegorz Witkowski
lekarz stomatolog

Wykładowca z wieloletnim stażem, rozpoznawany w kraju, jak i za granicą. Autor licznych artykułów, które zostały opublikowane w prasie specjalistycznej z zakresu endodoncji, technologii CAD/CAM i zastosowania mikroskopucodziennej praktyce stomatologicznej. Od 2004 roku prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną w Olsztynie. W 2015 założył grupę wykładową Dental Masters Group, której wykładowcy prowadzą szkoleniazakresu endodoncji, odbudów estetycznych i CAD/ CAM. Jest absolwentem Akademii MedycznejWarszawie oraz członkiem: ESE, PTE i PASE.  W życiu prywatnym mąż, ojciectriathlonista amator.